Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Gençlik Politikalarının Geliştirilmesi Projesini Başarılı Bir Şekilde Tamamladık.

“Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Gençlik Politikalarının Geliştirilmesi” isimli Proje 24-29 Eylül  2017 tarihleri arasında İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Beyoğlu Öğretmen Evi’nde gerçekleşmiştir.

Projemizin iki ana gerekçesi madde bağımlılığı oranlarının ülkemizde ve dünyada artması ve madde kullanımına başlama yaşı gittikçe düşmesidir. Bilindiği üzere bağımlılık kişinin kendisine, ailesine ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlar vermektedir. Madde bağımlılığı belirli bir dozda alındığı zaman kişinin sinir sistemine etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozmakta, bağımlılık yaratarak toplum içerisinde sosyal ve iktisadi çöküntüler meydana getirmektedir.

Ülkemizde toplumsal bir tehdit oluşturan madde bağımlılığı konusunda kurumuz madde bağımlılığı ile mücadele edilmesi ve önleyici politika geliştirilmesi amacıyla Türkiye’nin farklı illerinden gençleri karar alıcılarla bir araya getirmiştir.. Projemiz kapsamında madde bağımlılığı ile mücadelede yapılan çalışmaları değerlendirilmiş, yerel kurumlar arası işbirliği imkanlarını arttırılmasına katkı sağlanmış ve gençlerin katkılarıyla Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Raporu hazırlanmıştır. Aşağıdaki belirtilen konu başlıkları hakkında veri araştırması ve karar alıcı toplantıları gerçekleştirildikten sonra gruplar tarafından hazırlanan raporlar sunulmuştur.

 • Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Yapılan Çalışmalar
 • Madde Bağımlılığı İle Mücadele Yapılması Planlana Çalışmalar
 • Madde Bağımlılığı İle Mücadeleye Bütüncül Bakış
 • Madde Bağımlılığı İle Mücadelede Farkındalık Oluşturma, Toplum Eğitimi
 • Madde Bağımlılığı İle Mücadelede Kurumsal Yaklaşım, Kurumsal Düzenlemeler
 • Madde Bağımlılığı İle Mücadele Bütüncül Yaklaşım- Kurumlararsı ve STK İşbirliği

Proje ortağımız olan Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aşağıda belirtilen karar alıcıların davet edilmesinde aktif olarak rol oynamıştır.

 • Beyoğlu Kaymakamı Sn.Savaş ÜNLÜ,
 • Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdür Sn. Cemil SARICI,
 • Yeşilay Eski Yönetim Kurulu Başkanı Av.Muharrem BALCI
 • Yeşilay Uzman Psikolog Gizem DEĞİRMENCİ
 • Klinik Psikolog Ramazan AYDIN
 • Çoçuk ve Ergen Psikiyatristi,Uzman Doktor Veysi ÇERİ

Karar alıcılar ve uzmanlar  yukarıda belirtilen konul başlıkları hakkında yaptıkları konuşmaların ardından küçük gruplar halinde ilgili 6 konu başlığı hakkında  rapor hazırlama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlar sırasında ekipler 10 kişilik gruba ayrılarak 2 saat çalışmaları beklenecek ve sonunda her grup  konu başlığı ile ilgili bulguları diğer gruplar ile paylaşılmıştır. Bu faaliyetlerde katılımcılar araştırma ve öğrenmenin tam merkezinde bulunmuşlardır.

 

Projemiz kapsamında katılımcıların madde bağımlılığı hakkında bilinçli aktif birer bireyler olmaları için yaygın öğrenme metotları kullanılarak eğitim ve seminerler de  verilmiştir.

 

 • Veriye Erişim ve Analiz Yöntemleri Eğitimi
 • “Bağımlılık nedir?” Semineri - Günümüzde gençlerin bağımlı olma nedenleri
 • Bağımlı bireylere nasıl davranmalıyız?
 • Bağımlılıkla mücadele yöntemleri
 • Problem çözme teknikleri ve Güvenli davranış geliştirme teknikleri
 • Youthpass ve Erasmus+ Tanıtımı

 

Yapılacak olan eğitim ve seminerlerde yaygın öğrenme metodları kullanılmıştır. Veriye Erişim ve Analiz Yöntemleri eğitiminde katılımcılar bilgisayarları başında arama motorlarında verimli arama yapma, TÜİK, Eurostat, OECD gibi kaynakları tarama metotları katılımcılarla paylaşılmıştır.

 

Ulusal toplantıya katılan gençlerin iletişim kurma, problem çözme, özgüvenlerini geliştirerek sosyal ve ekonomik hayatta başarılı olma gibi gelişimlerine katkıda sağlanmıştır. Projemizde asıl irdelenecek konu madde bağımlılığı olup bu konunun gençlerle birlikte irdelenecek olması ise gençlerine demokratik yaşamda aktif rol olmalarını desteklemektedir.

Proje Çıktıları

Ana Sponsorlar