Gençler İle Elele Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Projesi

Gençler ile El Ele Bağımsız Geleceğe  isimli Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları  projemiz 1 Mayıs 2018 ve 31 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Projemiz 4 ana faaliyetten oluşmaktadır. Bu faaliyetler; Proje Tanıtımı ve Farkındalık Oluşturma Konferansı, İyi Uygulama Paylaşımı, Raporlama Çalıştayı ve Proje Yaygınlaştırma ve Farkındalık Oluşturma Konferansı’ndan oluşmaktadır.

Projenin ilk etkinliği Proje Tanıtımı ve Farkındalık Oluşturma Konferansı 15 Mayıs 2018 Beyoğlu İstanbul’da gerçekleşecektir.

Gençler İle El Ele Bağımsız Geleceğe isimli projemiz yerelde 3 ortak ve ulusötesi 8 ortak kuruluşla iş birliği içerisinde geliştirilmiştir. Buradan hareketle projemizin amacı; madde bağımlılığıyla mücadele konusunda politika önerileri oluşturulmasına katkı sağlamak adına politika yapıcıların, uzmanların ve gençlerin bir araya gelerek tartışabilecekleri, çözüm üretebilecekleri ulusal ve ulusötesi toplantılar düzenlenmesidir. Bu ülkeler Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Hollanda, Italya, Portekiz, Almanya ve Turkiyedir.

Gençler ile El Ele Bağımsız Geleceğe projesi kapsamında Avrupa’da madde bağımlılığının durumu ve madde bağımlılığı ile yapılan mücadele çalışmalar hakkında genel bir değerlendirme ve analiz raporu, bu raporun şablonu ve seminer- eğitim programları somut çıktı olarak üretilecektir.

Bu toplantıların sonucunda gençlerin gözünden Avrupa’da madde bağımlılığının durumu ve madde bağımlılığı ile yapılan mücadele çalışmalar hakkında genel bir değerlendirme ve analiz çalışması hazırlanacaktır.

Bu kapsamda madde bağımlılığı konusunda farkındalık arttırıcı proje tanıtım faaliyeti, gençleri bilgilendirme oturumları, atölye çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları, tartışmalar, uzman-karar verici buluşmaları ve proje yaygınlaştırma faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Ana Sponsorlar